Het Bestuur

Voorzitter                         Frans Harms
Penningmeester              vacant
(wedstrijd-)secretaris      Henk de Groot

Algemene bestuursleden:
Heidelinde Politiek      (Leden administratie KNWU)
Anita Bakkenes-Kok   (Financiële Administratie)

Verder zijn er nog diverse commissies en taken.